Υπηρεσίες

Εξασφαλίζουμε το Μέλλον της Επιχείρησης σας.

Online ΥπηρεσίεςΛογιστικές Υπηρεσίες


Αξιόπιστες, συσχετιζόμενες με την επιχείρηση σας, πληροφορίες απαραίτητες για την επιτυχία της.

Προσφέρουμε διάφορα επίπεδα ενημέρωσης με αποτέλεσμα τη λήψη εμπεριστατωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες αναφορές.
Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – εργατικών – φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
Ανάλυση ταμειακών εισροών και προϋπολογισμού.
Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
Τήρηση βιβλίων και εκπαίδευση.
Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Περιφέρεια Δήμο και Επιμελητήριο).

Οργανωτικές Υπηρεσίες


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Προσφέρουμε μια πληθώρα επιχειρησιακών συμβούλων οι οποίες μπορούν να κάνουν την επιχείρηση σας περισσότερο κερδοφόρα.

Μηχανογράφηση.
Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων, πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων.
Υπηρεσίες management.
Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
Μελέτες Βιωσιμότητας.
Συμβουλές Μηχανοργάνωσης /Μηχανογράφησης.
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού.

Φορολογικές Υπηρεσίες


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Προσαρμόζουμε τη μισθοδοσία της επιχείρησης βάσει των αναγκών της, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση της.

Μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες αναφορές μισθοδοσίας.
Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
Σύνταξη συμβάσεων εργασίας.
Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
Προσλήψεις και απολύσεις.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προσφέρουμε την επαγγελματική μας εμπειρία και επιτυγχάνουμε για εσάς την ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση για κάθε είδους φόρων κεντρικών κρατικών, δημοτικών και τοπικών φόρων.

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών.
Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πολλοί από εμάς μπορούμε να επωφεληθούμε από απλό φορολογικό σχεδιασμό ο οποίος βοηθά να μειωθεί ο ετήσιος φόρος εισοδήματος και μας επιτρέπει να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις από το Φεβρουάριο κάθε έτους και μετά, που ξεκινά η φορολογική περίοδος.

Προσφέρουμε προσωπικές και επαγγελματικές φοροτεχνικές συμβουλές για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ελαχιστοποίηση φορών.
Φορολογικές δηλώσεις ιδιωτών.
Φορολογικές δηλώσεις επιχειρήσεων.

Νομικές και Λοιπές Υπηρεσίες


Η εταιρία μας προσφέρει μια πληθώρα νομικών και άλλων υπηρεσιών.

Με την πάροδο του χρόνου, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εξωτερικών συνεργατών δικηγόροι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι και έχουμε αναλύσει το ελληνικό νομικό και άδειο – δοτικό σύστημα έχοντας βρει τις καλύτερες λύσεις για κάθε πρόβλημα των πελατών μας. Παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας ως αξιόπιστους συνεργάτες, ικανούς να σας υποστηρίξουν σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με την έναρξη των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων. Με άψογη νομική, λογιστική αλλά και φοροτεχνική ενημέρωση με απλή και κατανοητή γλώσσα αλλά και όποιες απαραίτητες ενέργειες από πλευράς μας για την επιχείρηση σας.
Επωφεληθείτε από τις γνώσεις μας για το ελληνικό φορολογικό δίκαιο και δημιουργήστε την κατάλληλη φορολογική στρατηγική για την επαγγελματική σας επιτυχία.