Εταιρεία  • Να σας ακούμε σε ότι μας λέτε.
  • Να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες σας.
  • Να σας δίνουμε προσωπική προσοχή.
  • Να βάζουμε τα ενδιαφέροντα σας πάντα πρώτα.
  • Να σας προσφέρουμε μια αποδοτική και περιορισμένη  χρονικά υπηρεσία.
  • Να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας.
  • Να προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας με περηφάνια, πάθος και τελειότητα.


Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε αξεπέραστες υπηρεσίες στους πελάτες μας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.


Επαγγελματισμός – Σταθερότητα – Εμπιστοσύνη – Προσωπική επαφή

Στη Ν. Σταυρινός και Συνεργάτες λειτουργούμε σύμφωνα μ’ αυτές τις αξίες. Είναι τα θεμελιώδη πιστεύω της οργάνωσης μας, τα οποία καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας, τις αποφάσεις μας, την επιρροή και την αλληλεπίδραση μας απέναντι στους πελάτες μας.

Εφαρμόζουμε τις αξίες αυτές, ώστε να δημιουργήσουμε μια διαχρονική επαγγελματική σχέση. Ευελπιστούμε σε μία κερδοφόρα συνεργασία με τους πελάτες και συνεργάτες μας.